Jelle Huisman is dit jaar de secretaris van Pecunia Causa. Hij is 21 jaar, zit momenteel in zijn laatste jaar van de bachelor Economie en Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit en is sinds 2018 lid van Pecunia. Als secretaris van de vereniging is hij verantwoordelijk voor alle algemene ledenzaken en schrijft hij de notulen van de bijeenkomsten. In zijn vrije tijd probeert hij zijn ambitie om een hele marathon te lopen waar te maken.

Wat Jelle het mooist vindt aan Pecunia is dat de discussies bij de pitches en het macro-economisch overzicht vaak veelzijdig zijn. Dit komt volgens hem doordat de vereniging open is voor iedereen en door de verschillende studieachtergronden die leden van Pecunia hebben. Bovendien weet de club als geheel meer dan dat mensen individueel zouden kunnen, waardoor investeringsbeslissingen beter kunnen worden genomen. Wat voor vragen je ook hebt over Pecunia, bij Jelle ben je aan het juiste adres!